Dachy płaskie

Płaskie systemy dachowe zdecydowanie mają swoje zalety.

Żywotność jak i wytrzymałość na warunki atmosferyczne. W naszym kraju mamy jedne z najbardziej wymagające warunki dla produktów do dachów płaskich. Oprócz zalet są one również przestronne, łatwe w utrzymaniu i dostępne, niedrogie, odporne na wiatr, a nawet oferują przestrzeń do przechowywania.(tarasy użytkowe)

Dachy płaskie rodzaje:

dachy papowe
dachy membranowe PVC i epdm
dachy zielone
dachy /tarasy
Jeden z najlepszych i najbardziej zaufanych systemów dachowych, kupujący płaski dach dla domu lub firmy to z pewnością krok we właściwym kierunku.

Wykonujemy izolacje tarasów stosując produkty w systemach producentów najwyżej jakości. Na każdy obiekt dajemy gwarancję i możliwość jej przedłużenia wraz z corocznymi przeglądami.

Dachy zielone

System zielonych dachów jest przedłużeniem istniejącego dachu, który wymaga wysokiej jakości hydroizolacji, systemu ochrony korzeni, systemu odwadniającego, tkaniny filtracyjnej, lekkiego podłoża do uprawy i roślin.

Systemy zielonych dachów mogą być modułowe, z warstwami drenażowymi, tkaninami filtracyjnymi, podłożami uprawowymi i roślinami już przygotowanymi w ruchomych, często blokujących siatkach lub luźno ułożonych / zabudowanych, przy czym każdy element systemu może być zainstalowany osobno. Rozwój zielonego dachu wiąże się z tworzeniem „zamkniętej” zielonej przestrzeni na strukturze stworzonej przez człowieka. Zielone dachy mogą zapewnić szeroki zakres korzyści publicznych i prywatnych i zostały pomyślnie zrealizowane w wielu krajach na całym świecie.

Technologie wykorzystujące zielone dachy nie tylko zapewniają właścicielom budynków udokumentowany zwrot z inwestycji, ale także stanowią szansę na znaczące korzyści społeczne, gospodarcze i środowiskowe, szczególnie w miastach.
Korzyści z zielonego dachu

Zielone dachy oferują wiele korzyści publicznych, prywatnych i projektowych.

Uwaga: chociaż podobieństwa między zielonymi dachami są różne, każda instalacja jest wyjątkowa. W związku z tym wszystkie szczegóły dotyczące wydajności technicznej będą się różnić w zależności od regionu, klimatu, budynku, projektu i typu zielonej ściany.

Korzyści publiczne
Estetyczne udoskonalenia

Urbanizacja ekologiczna od dawna promowana jest jako łatwa i skuteczna strategia upiększania zbudowanego środowiska i zwiększania możliwości inwestycyjnych

Przenoszenie odpadów

Zielone dachy mogą przyczynić się do przekierowania składowiska poprzez:
Przedłużenie żywotności membran hydroizolacyjnych, zmniejszając związane z nimi odpady
Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu w podłożu uprawowym
Przedłużenie żywotności systemów grzewczych, wentylacyjnych i HVAC dzięki mniejszemu zużyciu

Zarządzanie deszczówką

W przypadku zielonych dachów woda jest magazynowana przez substrat, a następnie pobierana przez rośliny, skąd jest przekazywana do atmosfery przez transpirację i parowanie
Latem zielone dachy mogą zatrzymać 70-90% opadów, które na nich spada
Zimą zielone dachy mogą zatrzymać 25-40% opadów, które na nie spadają
Zielone dachy nie tylko zatrzymują wodę deszczową, ale także obniżają temperaturę wody i działają jak naturalne filtry dla każdej wody, która zdaje się spływać
Zielone dachy zmniejszają ilość odpływu wody deszczowej, a także opóźniają czas wystąpienia spływu, powodując zmniejszenie naprężeń w systemach kanalizacyjnych w szczytowych okresach przepływu

Moderacja efektu miejskiej wyspy ciepła

Przez dzienny cykl rosy i parowania rośliny na pionowych i poziomych powierzchniach są w stanie chłodzić miasta w gorące letnie miesiące i zmniejszać efekt UHI (Urban Heat Island). Światło pochłonięte przez roślinę byłoby inaczej przekształcone w energię cieplną.
UHI jest również łagodzone przez pokrycie niektórych z najcieplejszych powierzchni w środowisku miejskim – czarnych dachów.
Zielone dachy mogą również przyczynić się do ograniczenia rozprzestrzeniania się pyłu i pyłów w całym mieście, a także do produkcji smogu. Może to odgrywać rolę w zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych i dostosowywaniu obszarów miejskich do przyszłego klimatu o cieplejszym lecie.

Poprawiona jakość powietrza

Rośliny na zielonych dachach mogą wychwytywać zanieczyszczenia powietrza, depozycję atmosferyczną, a także filtrować trujące gazy.
Efekty moderowania temperatury przez zielone dachy mogą zmniejszyć popyt na elektrownie i potencjalnie zmniejszyć ilość CO2 i innych produktów ubocznych zanieczyszczających uwalnianych do powietrza.

Nowe przestrzenie rozrywki

Zielone dachy pomagają osiągnąć zasady inteligentnego rozwoju i pozytywnie wpływać na środowisko miejskie poprzez zwiększenie wygody i zielonej przestrzeni oraz zmniejszenie odporności społeczności na projekty uzupełniające. Zielone dachy mogą spełniać dowolną liczbę funkcji i zastosowań, w tym:

Ogrody wspólnotowe (np. Lokalna produkcja żywności lub spółdzielnie)
Przestrzeń komercyjna (np. Obszary wystawowe i tarasy restauracyjne)
Przestrzeń rekreacyjna (np. golf i place zabaw dla dzieci)

Lokalne tworzenie miejsc pracy

Rozwój rynków dachów zielonych daje nowe możliwości zatrudnienia związane z produkcją, rozwojem roślin, projektowaniem, instalacją i konserwacją.

Wykonujemy izolacje tarasów stosując produkty w systemach producentów najwyżej jakości. Na każdy obiekt dajemy gwarancję i możliwość jej przedłużenia wraz z corocznymi przeglądami.

Tarasy i balkony

Miejsca w których są stosowane to jeden z najbardziej newralgicznych, choć bardzo pożądanych elementów w większości projektowanych obiektów. Niewłaściwe przygotowanie na bazie projektu powoduje bardzo wiele kłopotów dla nieświadomych inwestorów. Zastosowanie odpowiedniej technologi izolacyjnej to bardzo pracochłonna metoda. Realizacja i  jej wybór daje ogromną  korzyść jaką jest wieloletnie użytkowanie tej części budynku. Tarasy mają wiele układów najbardziej popularnymi są wykończone gresem. W warunkach jakich mieszkamy coraz bardziej popularne są wykończenia deskami kompozytowymi lub naturalnymi.  Większe powierzchnie udoskonalane są także płytami kamiennymi lub innego rodzaju z kostek betonowo/kamiennych. Implantowanie powyższej metody pozwala przedłużyć czas ich korzystania i żywotności hydroizolacji. Wykonujemy izolacje  tarasów stosując produkty w systemach  producentów najwyżej jakości. Na każdy obiekt dajemy gwarancję i możliwość jej przedłużenia wraz z corocznymi przeglądami.

Fundamenty

Fundament to jedyny element budynku, który wykonujemy raz w życiu.

Na etapie projektowania należy dostosować izolacje do warunków gruntowo-wodnych. Przed zaprojektowanie należy wykonać badania gruntowo-wodne.

Izolacje dobierane są po wykonaniu powyższych czynności.

Nie ma uniwersalnego systemu, który pozwoli bezpiecznie zaizolować każdy obiekt.

Dobieranie systemu odbywa się na każdym obiekcie indywidualnie.

Tylko komplementarne wykonanie pozwoli dać bezpieczeństwo każdemu inwestorowi.

Wykonujemy zabezpieczenia podziemnych elementów budynku z gwarancją i w systemach znanych i profesjonalnych firm.